ΤΟ (ΑΥΤΟ)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ

ΤΟ (ΑΥΤΟ)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ


Ὁ Παναγιώτης Νούνης  ὁ πρωτότοκος υἱός τοῦ Παύλου Νούνη (ἐκ Πρῶτης Σερρῶν) καί τῆς Παναγιώτας Ξενοφῶντος (ἐκ Λεμεσοῦ/Κύπρου) εἶναι: ὁρκισμένος Ἀπόφοιτος Θεολογῶν καί Θρησκειολόγος ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς, τοῦ Τμήματος τῆς Θεολογίας, ὑπό τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Γεννήθηκε τό 1981 στήν Καβάλα καθότι οἱ γονείς του διαβιούσαν εἰς τό χωριό τοῦ Πρίνου τῆς νῆσου Θάσου. Ὡς νήπιον ἔχει μυηθεῖ καί ἀναγεννηθεῖ εἰς τό χαριτώβρυτον καί Ἅγιον Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος ὑπό τοῦ ἱερέως π. Ἀντωνίου Παπαφιλίππου εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν τῷ Πρίνῳ τῆς Θάσου τῇ 1ῇ Αὐγούστου 1981 σύμφωνα κατά τό Κανονικόν Τυπικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς καί Καθολικῆς Ἐκκλησίας μέ Ἀνάδοχόν του τήν κ. Θεοδώρα Τσιναρίδου.

Τό 1985 περίπου ἐγκαταστάθησαν οἱκογενειακῶς εἰς τήν πόλην Λεμεσόν τῆς νῆσου Κύπρου. Ἐκεῖ εἰς τήν Κύπρον ὁ Παναγιώτης ὁλοκλήρωσε τό Δημοτικό, τό Γυμνάσιο καί τέλος τό Λύκειον (1986-1998) ἀμφότερα εἰς τόν Τουρκομαχαλάν τῆς ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, μέ γενικό βαθμό (13 4/12) “Καλά”.

Ὁ ἔφηβος Παναγιωτάκης, μετά ἀπό πολυποίκιλα καί ἀδιέξοδα οἰκογενειακά προβλήματα, βλέπει σέ σημαδιακόν καί ἐπίμονον ὅνειρόν του τήν Ἱερᾶ Μονή Σταυρουβουνίου, καί σέ ἡλικία σχεδόν 15 ἐτῶν (29/06/1996, ἡμέρα Σάββατον, μετά τήν Θεία Λειτουργία τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παῦλου), ἀποφασίζει καί ἐγκαταλείπει ὁριστικά τήν οἱκογένειά του, καί διά πρῶτην φορά ὑπάγει εἰς τήν Ἱερά Μονή Σταυρουβουνίου… ὅπου παραμένει καί διαβιώνει, μόνιμα σχεδόν, μέχρι τῆς ἀποφοιτήσεώς του ἀπό τό Λύκειον. Εἰς τήν Ἱερά Μονή τοῦ Σταυροβουνίου, συμμετέχει βέβαια, εἰς τήν ὅλη πειθαρχικήν καί Ἡσυχαστικήν Ζωῆν τῶν Μοναχῶν [ὡς ἄτυπα «Δόκιμος Μοναχός»], εἰς τίς νυχθημερῶν ἱερές Ἀκολουθίες, τίς παγκοινίες καί τά διάφορα ἄλλα διακονήματα, μέ τήν ἐξαίρεσιν, ὅτι κάθε πρωΐν ἐπήγαινεν διά νά ὁλοκληρώσει τό Σχολείον του, ἑνῷ τό μεσημέριν, ἐπέστρεφεν εἰς τήν ἱ. μονή.

Ἐκεῖ εἰς τήν Ἱερᾶ Μονή τοῦ Θεοκρεμάστου/Σταυροβουνίου, ὁ ἔφηβος Παναγιώτης, μελετούσεν συχνάκις τά ἱερά Συναξάρια καί τά Λειτουργικά Κείμενα· ἐπίσης ἦρθε σέ μία πρῶτη ἐπαφή μέ τά Γεροντικά Κείμενα καθῶς καί μέ τήν «Κλίμακα» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου· ἐμαθήτευσεν ἐξ ὁλοκληρίαν δηλ., ὡς ὑποτακτικός παρά πόδας τοῦ Ἁγίου Ἡγουμένου καί Γέροντος κ. Ἀθανασίου Σταυροβουνιώτου εἰς τίς καθημερινές Πνευματικές Κατηχήσεις (ἀπογευματινές καί βραδυνές) καί εἰς τά Πατερικά Συγγράμματα: δηλ. τά ἱερᾶ Κείμενα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τοῦ Ἀββά Δωροθέου, τῶν ὁσίων κεκοιμημένων Πατέρων τοῦ Σταυροβουνίου κ.ἄ. πολλᾶ.

Ἔπειτα, ὑπηρέτησεν ἐπί σχεδόν μία διετία (1999-2001) τήν στρατιωτικήν θητείαν του εἰς τήν Ἐθνική Φρουρά τῆς Κύπρου στά Τεθωρακισμένα (Μαλούντα, Κλήρου, Φυλάκια «Πράσινης Γραμμῆς» καί Κόρνον) μέ εἰδικότηταν Ὀδηγός Ἀξιω/κων-Ὑπαξ/κῶν καί Ἀσυρματιστής (ΟΔ/ΑΣ). Ἀπολύεται ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καί ἐργάζεται πλέον εἰς τήν οἰνοβιομηχανία τῆς ΕΤΚΟ καθῶς καί εἰς τό οἰνοποιεῖο ΟΛΥΜΠΟΣ εἰς τό κρασοχώριν Ὅμοδος. Σήμερα ὁ Παναγῆς συνεχίζει νά ὑπηρετεῖ τήν Ἐθνική Φρουρᾶ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας σέ πολυποίκιλες Ἐφεδρικές Ἀσκήσεις, δηλ. ὡς ἔφεδρος ὁπλίτης-πολίτης μέ συχνήν ἐκπαίδευσιν σέ ἀτομικόν κ.ἄ. ὁπλισμόν ὡς «Ἐλευθέρος Σκοπευτῆς».

Ἐνυμφεύθη (2001) τήν Χριστίνα Χριστοφόρου ἐξ Ἐπισκοπῆς-Κουρίου (κωμόπολη καί ἐπαρχία τῆς Λεμεσοῦ) καί ἀπέκτησαν μία θυγατέρα τήν Ἄνδρεα Νούνη· ἡ Ἄνδρεα ἐβαπτίσθην ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Σπυρίδωνος Παπαδοπούλου κατά τήν 3/3/2002 εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου μέ Ἀνάδοχον τόν Περικλή Ψαρῆ.

Ἡ Χριστίνα, εἶναι κόρη τῆς Εἰρήνης (Ἡρούλα) Παύλου καί τοῦ Ἀνδρέου (Τσιάκα) Χριστοφόρου· ἡ Χριστίνα ἐφοίτησεν εἰς τήν Ξενοδοχιακή Σχολῆ τῆς Λεμεσοῦ, ἐνῷ εἰς τήν πορεία τῆς ζωῆς ἀσκεῖται ἐπαγγελματικά, ὡς Διακοσμήτρια Γάμων, Ἀραβώνων καί Βαπτίσεων, καθότι μαζί μέ τή μητέρα της Ἡρούλα, ἀσχολούνται εἰδικά μέ τήν Ἀνθοκομική Τέχνη, δηλ. μέ τήν καλλιέργια τινῶν ἐποχιακῶν καλλοπιστικῶν καθῶς κ.ἄ. ἀνθοφόρων, καρποφόρων φυτῶν καί δέντρων εἰς τό Ἀνθοπωλεῖον καί Φυτώριον ΝILSEN τοῦ χωριοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς/Κουρίου τῆς Λεμεσοῦ. [Δεῖτε ΕΔΩ καί ΕΔΩ]

Τό 2007 ὁ Παναγιώτης Ν. ἔχει παρακολουθήσει σέ Ναυτικόν Ὅμιλον μέ ἐπιτυχία, τό πρόγραμμα ἐκπαίδευσις γιά τήν ἀπόκτησιν εἰδικοῦ διπλώματος τό “ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ” ὑπό τῆς Κυπριακῆς Ὀμοσπονδίας Ναυαγοσωστικῆς (Ἀρ. Μητρώου: 6540).

Ἐνῷ τό 2008 μέχρι τό 2012 γιά τίς ἀνάγκες τῶν Βρετανικῶν Στρατιωτικῶν Βάσεων τῆς Κύπρου, προσλαμβάνεται καί ἐργάζεται ὡς ἐποχιακός Ναυαγοσώστης (Lifegurd) εἰς τήν Military Trayning Wing (M.T.W.) τῆς Ἐπισκοπῆς/Κουρίου.

Παράλληλα, ὡς Ναυαγοσώστης τοῦ Βασιλικοῦ Ἁγγλικοῦ Στρατοῦ, καί κατόπιν Πανελλήνιων ἐξετάσεων πού διεξήχθησαν εἰς τήν Θεσσαλονίκη (2008) μέ τούς Ἕλληνες Ὁμογενεῖς, εἰσήχθη ἐπιτυχῶς, κατά τό ἴδιον ἔτος, ὡς προπτυχιακός φοιτητής εἰς τήν ἱερᾶ Θεολογική Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐπιλογή του διά τήν ἐν λόγῳ Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης, ἦτο εἰδικώτατα, διά νά νά βαδίσει, γνωρίσει καί νά συνδεθεῖ μέ τό Θεοτοκοβάδιστον Ἅγιον Ὄρος τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι λοιπόν ἐπί σχεδόν πέντε συναπτά ἔτη (2008-2013) βρίσκεται μεταξύ Κύπρου-Θεσσαλονίκης-Ἄθωνα καί Ἀθήνας.

Εἰς τό Ἅγιον Ὄρος συνδέεται, ἰδιαιτέρως καί πνευματικά, μέ τόν Γέροντα καί ἅγιον Καθηγούμενον κ. Παρθένιον τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου· καί συμβουλεύεται διά σωρηδόν θεολογικῶν καί πνευματικῶν ζητημάτων τόν Ἱερομόναχον Εὐθύμιον καθῶς καί τόν Μοναχόν Νικόδημον, ἀμφότερων Ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου τῆς Καψάλας.

Ὡστόσον, τό 2009 (Πρωτοετής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς) συμμετέχει εἰς τήν Χλώρακα τῆς Πάφου, εἰς τάς δυναμικάς, ἀντιρρητικάς καί ἀντιαιρετικάς διαμαρτυρίας τῶν μελῶν τοῦ ΠΑΧΟΚ «ὁ Ἅγιος Νίκων Μετανοεῖτε» καί μελῶν τοῦ ἐξ Ἑλλάδος «Κοσμᾶ Φλαμιάτου», μαζί μετά τινῶν Κληρικῶν (δεῖτε ΕΔΩ) καί Μοναχῶν (δεῖτε ΕΔΩ) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου διά τόν ἄκαρπον Διαχριστιανικόν/Συγκρητιστικόν Θεολογικόν Διάλογον πού διεξήγετο εἰς τό ξενοδοχεῖον Saint George μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τῶν “Ρωμαιοκαθολικῶν” (=Φραγκολατίνων). Ὁ ἱεροσπουδαστής Παναγῆς εἰς τήν ἐν λόγῳ σημαντικώτατη διαμαρτυρία διά τήν ἐξέλιξιν τῶν κακόδοξων Διμερῶν Διαλόγων, ξυλοκοπήθηκε καί κακοποιήθηκε ψυχοσωματικά ἐκ τῆς βίαιης συμπεριφορᾶς καί ἄνομης παρέμβασις τοῦ Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, ὅπου τραυματισθής βαριᾶ, (δεῖτε ΕΔΩ) διεκομήσθην εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Πάφου ὅπου καί ἔλαβε τῶν Πρώτων Βοηθειῶν καί ἄλλων ἱατρικῶν ἐξετάσεων, ὅπου τελεικῶς ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Τήν ἴδια ἡμέρα ἀκριβῶς, ἐπέστρεψεν τραυματισμένος εἰς τόν χῶρον τῆς διαμαρτυρίας, ἐνῳ προμελετημένη, ὑπερβάλλουσα καί τραγελαφική παρέμβασις (δεῖτε ΕΔΩ) τῆς Ἀστυνομικῆς Δυνάμεως Κύπρου, ἔπειτα ἀπό σαφείς ὀδηγίες τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄ καί τοῦ Σεβ. Πάφου κ. Γεωργίου, 2 Μοναχοί τῆς ἱ. Μονῆς Σταυροβουνίου, μερικοί ἁπλοί πιστοί, μαζί καί ὁ φοιτητής τότε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ὁ Παναγιώτης Νούνης, συλλαμβάνονται παράνομα καί ἄγρια ΕΝΤΟΣ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί σύρονται κυριολεκτικά βιαίως ἐκτός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὅπου καί ξυλοκοπούνται βάναυσα (δεῖτε ΕΔΩ) ὑπό τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων ἑνῷ ἔπειτα, ὀδηγούνται σιδερόδεσμιοι εἰς τάς Κεντρικάς Φυλακάς τῆς Πάφου· ὅπου ἐκεῖ παραμένωσιν ἀπό τό πρωΐν μέχρι σχεδόν καί τά μεσάνυκτα ὑποκράτησιν, ὑπό μεγίστην ταλαιπωρία τῶν ἀνακρίσεων καί τῶν καταθέσεων, κατηγορούνται γραπτῶς μέ συγκεκριμένες ἔωλες καί φαιδρές κατηγορίες, καί ἀπελευθερώνονται εἰς τήν πορεία ἄχρι τινάς μελλοντικῆς δίκης. Λόγῳ τοῦ ὅτι ὑφίσταντο ἱσχυρές μαρτυρίες (Μοναχῶν, Ἱεροψαλτῶν καί Λαϊκῶν) ὅπου ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὄντως ἐκτύπησεν καί ἐκακοποίησεν τόν φοιτητή τῆς Θεολογίας Παναγιώτη Ν., μετά παρέλευσιν τόσων πολλῶν ἐτῶν (2009 μέχρι τήν σήμερον τοῦ 2016) ἀκόμη νά κληθῶσιν οἱ κατηγορούμενοι ὑπό τινά Πολιτικόν Δικαστήριον… ἵνα ξεκαθαρίσει καί Νομικά ἡ ὑπόθεσις.

Τό 2010 μέλη τοῦ ΠΑΧΟΚ ὁ «Ἅγιος Νίκων Μετανοεῖτε» μαζί καί ὁ Παναγῆς, ἀσκῶσι τινά δυναμική Παγκύπριον ἐκστρατίαν ἐνημερώσεως, κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Παπισμοῦ καί κατά τῆς πολυ-αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐν ὄψει τῆς ἐλεύσεως τοῦ πάπα τῆς Ρώμης κ. Βενεδίκτου εἰς τήν Κύπρο. [Δεῖτε ΕΔΩ]

Κατά τήν διάρκεια τῶν θεολογικῶν σπουδῶν του ὁ Παναγιώτης Νούνης, ἐπιλέγει καί συνδέεται, ἐμπνέεται καί παρακολουθεῖ στενά τά μαθήματα, τό ἀκαδημαϊκόν, τό κηρυκτικόν καί ποιμαντικόν ἔργον, εἰδικά, ἐπί τῶν τεσσάρων ἀξιότιμων καί ἔγκριτων κυρίων Καθηγητῶν του: Τόν Πρωτοπρεσβύτερον/Πατρολόγον π. Θεοδώρον Ζήσην. Τόν Δογματολόγον κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην, τόν καθηγητή τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας κ. Λάμπρον Σιάσον καθῶς καί τόν ἀείμνηστον Καινοδιαθηκολόγον κ. Στέργιον Σάκκον· ἡ πατρική συμπεριφορά τους, ἡ πνευματική προσωπικότητα τους, καί τό ἄριστον ἀκαδημαϊκόν κύρος καί ἦθος, καί τῶν τεσσάρων ἐκλεκτῶν Καθηγητάδων, τόν κέρδισαν σέ καθολικόν βαθμόν, καί ἔπειτα οἱ διεθνεῖς καί διορθόδοξες ἀκαδημαϊκές περγαμηνές τους.

Τόν π. Θεόδωρον Ζήσην καί τόν κ. Στέργιον Σάκκον, τούς εἶχε γνωρίσει εἰδικά, ἐκτός τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Κοινότητος, μιᾶς καί κατά τό 2008-2009 ἦτο ἤδη Ὁμότιμοι Καθηγητές. Εἰδικά μέ τόν μακαριστό κ. Στέργιον Σ., ἡ γνωριμία τους ὑπήρξεν ἱδιαίτερη, τόσον εἰς τό Φίλυρο εἰς τήν Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ» ἀλλά καί στό Δημητρούλειον, ὅπου ἀρκετές φορές ὁ Παναγιώτης μαζί μέ ἄλλους συμφοιτητές του, πήγαιναν διά τίς Λατρευτικές καί Κατηχητικές Συνάξεις. [Δεῖτε ΕΔΩ]

Ἐπίσης, τό 2010 σύμφωνα μέ τήν Ὑπηρεσία τοῦ Ἰδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν (Ι.Κ.Υ.) τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ὁ Παναγιώτης Ν. ἔλαβεν ὑποτροφία (μέ σημαντικό χρηματικό ἔπαθλο) γιά τήν Ἄριστη ἐπίδωση καί τήν διαγωγῆ πού ἐπέδειξεν κατά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2008 – 2009 (Ἀρ. Πρωτ. 1723).

Ἐπίσης βάσει τινός Εὐρωπαϊκοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ προγράμματος, κατά τήν διάρκεια τῶν προπτυχιακῶν σπουδῶν καί ἐρευνῶν του, γίνεται βοηθός Βιβλιοθηκονόμος καί ἔπειτα βοηθός Καθηγητοῦ· δηλ. βοηθός τοῦ Καθηγητοῦ/Δογματολόγου κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη ὅπου καί ἀναλαμβάνει τινά ἡμιαπασχόλησιν εἰς τό γραφεῖον του, μέ τήν διανομή κυρίως-πρός τούς συμφοιτητές του-τῶν ἀκαδημαϊκῶν θεολογικῶν συγγραμμάτων τοῦ. [Δεῖτε ΕΔΩ  καί ΕΔΩ]

Ὁ Παναγιώτης, διετέλεσεν ὡστόσο ἐμψηφισμένος Γενικός Γραμματεύς εἰς τό Παγκύπριον Χριστιανικόν Ὀρθόδοξον Κίνημα (ΠΑΧΟΚ) ὁ “Ἅγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε” (2010-2012) ὅπου ἦτο καί ἰδρυτικόν μέλος ἐκ τοῦ 1998. Κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ΠΑΧΟΚ (Δεκέμβριον 2011) ἀποφασίζει νά προσκαλέσει στήν Κύπρο, διά μία σειρᾶ Θεολογικῶν διαλέξεων, τόν Δογματολόγο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην.

Κατά τήν διάρκεια τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν του, ὁ Παναγιώτης ἐνδιαφέρεται, νά παρακολουθεῖ καί νά συμμετέχει (χωρίς νά ἐπιδιώξει, ἄχρι τῆς σήμερον, ἵνα γίνει κάτοχος τινός Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος) εἰς τά ἑξῆς Μεταπτυχιακά προγράμματα…

Στό μάθημα τῆς Πατρολογίας: τό ὁποῖον ἐγίνετο ὑπό τῆς τριανδρίας τῶν πατρολόγων Καθηγητῶν κ. Παναγιώτη Ὑφαντή, κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆ καί τόν κ. Φώτιον Ἰωαννίδην. Ὅπου μέ τήν παρότρυνση καί συμβολή τοῦ Καθηγητοῦ κ. Χρήστου Ἀραμπατζῆ, γράφει τίς πρῶτες μικρές προπτυχιακές πατρολογικές ἐργασίες του, «περί τῆς Διδασκαλίας τοῦ βιβλίου τῆς Κλίμακος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου», «περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης βάσιν τῆς Διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου», «περί τοῦ Καρδιναλίου Βησσαρίωνος», «περί τοῦ Μαρτυρίου τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Περπέτουας» κ.λπ.

Παρακολουθεῖ ἐπίσης, εἰς τήν Θεολογική Σχολή, μερικά ἀπογευματινά καί ἐπιπρόσθετα Μεταπτυχιακά μαθήματα: τόσον εἰς τήν Θρησκειολογία μέ καθηγητήν τόν κ. Παναγιώτη Παχῆ, ἀλλ΄ ὅσο καί στήν Δογματική μέ καθηγητή τόν κ. Δημήτριον Τσελεγγίδη.

Κατά τίς Θεολογικές Σπουδές του, ὁ Παναγιώτης, φιλοξενεῖται ἐξ ἀρχῆς εἰς τό περίφημον Οἱκοτροφεῖον τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «ὁ ΣΩΤΗΡ» ὁ Ἅγιος Δημήτριος Θεσ/νίκης, μέ Διευθυντή τόν θεολόγο κ. Μάριον Δομουχτσήν, ἑνῷ σχετίζεται ἰδιαίτερα μέ τόν πνευματικό π. Μιχαήλ Σαντοριναίον, καθῶς καί μέ διάφορες σημαντικές ἱεραποστολικές δραστηριότητες τῆς Φοιτητικῆς Δράσεως. Ἔπειτα διά προσωπικούς λόγους, ἀποχωρεῖ ἀπό τό οἱκοτροφεῖον, καί ἐφιλοξενεῖτο προσωρινά εἰς τό οἱκοτροφεῖον τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ὁ “Ἅγιος Ἀντώνιος” ὅπου καί ἐκκλησιάζεται συνήθως, εἰς τόν περίβολον ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.

Εἰς τόν ἱ. ναόν ἐφημέριος ἦτο καί εἶναι, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καί Ὁμότιμος Καθηγητής/Πατρολόγος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὅπου καί παραδίδει Θεολογικά, Κατηχητικά, καί Πατρολογικά μαθήματα (δεῖτε ΕΔΩ) , τά ὁποία ὁ Παναγῆς τά παρακολουθοῦσε ἀνελλειπῶς. Συμμετέχει ἔτσι ὡς ἐν ἐξελίξει Ἁγιαντωνίτης, στίς προσκυνηματικές ἐκδρομές, σέ Θεολογικές Διαλέξεις τοῦ Καθηγητοῦ του ἀνά τό Πανελλήνιον, καθῶς καί σέ ἄλλες σημαίνουσες Ἐπιστημονικές Ἡμερῖδες πού διοργανώνει, ὁ ἐν λόγῳ Καθηγητής, σέ συνεργασία μετά τινῶν ἄλλων ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ὡς φοιτητής ὁ Παναγιώτης, προσκαλεῖται, ἐπίσης ὑπό τοῦ Πατρολόγου Καθηγητοῦ π.Θ. Ζήση, καί συμμετέχει ὡς ἁπλόν Λαϊκόν μέλος, στίς βαρυσήμαντες ἀντιρρητικές, ὁμολογιακές, ἐκκλησιολογικές, ἀντιαιρετικές κ.ο.κ. συνεδριάσεις τῆς ἄτυπης Συνάξεως Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν πού ἐκδίδωσιν τά ἀνάλογα ἐνυπόγραφα (ἐκ τῆς Σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν) περίφημα καί μνημειῶδη Θεολογικά (“ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ“) καί Ἐπιστημονικά ἰερᾶ Κείμενα τά ὁποία (συν)ὑπογράφει ἡ οἰκουμενική Συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας (Κλήρος καί Λαός). [δεῖτε ΕΔΩ]

Κατά τήν διάρκεια τῶν Θεολογικῶν σπουδῶν του παρακολούθησε μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον, μελέτησε, διδάχθηκε καί ἐξετάσθηκε στά ἐν λόγῳ εἰδικά μαθήματα, ὅπως: Ἀρχαία Ἑλληνικᾶ, Ἱστορία τῶν Δογμάτων, Θρησκεύματα τοῦ Ἁρχαίου Κόσμου (Παγανισμός, Πολυθεϊσμός, Ἀνιμισμός, κ.ἄ.), Παλαιᾶ καί Καινή Διαθήκη, Σύγχρονα μεγάλα Θρησκεύματα (Ἰσλαμισμός, Βουδδισμός, Ἱνδοϊσμός, Τζαϊνισμός, Σικχισμός, Ταοϊσμός, Κουμφουκιανισμός, Σιντοϊσμός, ἱαπωνικός Βουδδισμός κ.ἄ.), Λειτουργική, Βυζαντινή Ἀρχαιολογία, Δογματικῆς Συμβολικῆς Θεολογίας, Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας, Γενική Ἐκκλησιαστικῆ Ἱστορία, Κανονικόν καί Ἐκκλησιαστικόν Δίκαιον, Κατηχητικῆς, Ἱστορίας τῶν Σλαβικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Ἁγιολογίας καί Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ὁμιλητικῆς, Σύγχρονη Ἐκκλησιαστικῆ Ἱστορία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, Ἠθικῆς, Οἰκουμενικῆς Κινήσεως (Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ), Γενικῆς Κοινωνιολογίας, Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου (Ἱεραποστολική καί Οἰκουμενικός Διάλογος), Πληροφορικῆς, Ποιμαντικῆς, Βιοηθικῆς καί Παιδαγωγικῆς.

Σύμφωνα μέ τήν ἐπίσημον Ἀναλυτική Βαθμολογία Μαθημάτων (Ἀρ. Πιστ: 1625) πού ἐκδίδει ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. ὁ Παναγιώτης, ἔλαβεν ἄριστα (8,50-10), εἰς τά ἑξῆς ἐπιστημονικά καί ἐξειδικευμένα μαθήματα: Ἀγγλικά μέ Θεολογικούς ὅρους Α΄ ἑξαμήνου (9). Ἱστορία καί Γραμματεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (10). Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας (9). Εἰσαγωγή στήν Παιδαγωγική (9). Νεοελληνική ἀλλοτρίωση (10). Πατέρες καί Φιλοσοφία (10). Ἰωάννης Βέκκος, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Βησσαρίων Νικαίας καί Μάρκος Ἐφέσου (10). Ἡ Ὀντολογία τοῦ Νοῦ καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ἀνθρώπου (10). Προϋποθέσεις τοῦ ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως θεολογεῖν (10). Ἡ Χαρισματική Θέωση τοῦ Ἀνθρώπου (10). Προϋποθέσεις μεθέξεως τῆς θείας Χάριτος (10). Ἡ συμβολή τοῦ Μοναχισμοῦ στήν Ὀρθοδοξία τῆς πίστεως (10).Ἐκκλησιαστική Γραμματεία τῶν Σλαύων (9). Οἱκουμενική Κίνηση [=Οἰκουμενισμός] (10). Ἡ Εἰκόνα ὡς μέσο ἐκφράσεως τῆς Πίστεως καί τῆς Ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας (10). Ὀρθόδοξο Δόγμα καί Ἐκκλησιαστικό Ἦθος (10). Δογματική Γ΄ Ἔκθεση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως (9). Δογματική Δ΄ Συμβολική Θεολογία (10). Ὁ Ἀνθρωπολογικός καί Παιδαγωγικός χαρακτήρας τῆς Εἰκόνας (10). Ἡ Χριστιανική Ἱστοριογραφία καί ἡ Θεολογία τῆς Ἱστορίας στήν Πατερική Παράδοση (10). Θεολογία – Θεοδικία – Οἰκοθεολογία (9). Σύγχρονα Ἐκκλησιολογικά προβλήματα (10). Κανονικό καί Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο (9).

Ὁ Παναγιώτης παρακολούθησε ἐπίσης, εἰδικά ἐπιστημονικά Συνέδρια καί Ἡμερῖδες: περί τῆς Θεολογίας, τῆς Νευροψυχολογίας καί τῆς Ψυχιατρικῆς (5ον Διεθνές πενθήμερον Συνέδριον Ὀρθοδόξων Ψυχοθεραπευτῶν κ.ἄ. ) καί τῆς Νευροψυχολογίας (1ον Συνέδριον Νευροψυχολογίας τῆς “Τρίτης Ἡλικίας” περί τῆς νόσου Alzheimer κ.ἄ. λοιπῶν συναφῶν Νευροεκφυλιστικῶν Διαταραχῶν και Νοσημάτων).

Ὀ Παναγιώτης Ν., ὁρκίστηκε ἐν τῇ Θεσσαλονίκῃ πτυχιούχος τοῦ Τμήματος ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ στίς 14/11/2012 (Ἡμέρα μνήμης: τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου καί τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου καί Εὐφημιανοῦ ἐν Λύσῃ) μέ βαθμό 7,52 “Λίαν Καλῶς”. [Δεῖτε ΕΔΩ το ΒΙΝΤΕΟ]

Δεῖτε ΕΔΩ τό  ἐπίσημον «Ἀντίγραφο Πτυχίου» καθῶς καί τό ἀκαδημαϊκόν «Πιστοποιητικόν» μέ τήν «Ἀναλυτικήν Βαθομολογία».

Τό 2013 ἐπιστρέφει εἰς τήν Κύπρο ἀπό τήν Ἀθήνα ὅπου ἐκεῖ ἡμι-ἐργαζόταν στίς τηλεπικοινωνίες. Τό ἴδιον ἔτος (2013) καταθέτει εἰς τήν Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰδικήν αἵτησιν μαζί καί τό πτυχίον του διά τήν ἐγγραφήν του στό Κατάλογο Διοριστέων Καθηγητών (Νο 1092) τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσις. [Δεῖτε ΕΔΩ]

Τό 2014 ὁ Παναγιώτης Ν. συμμετέχει εἰς τήν δυναμική ἀντιρρητική διαμαρτυρία τοῦ ΠΑΧΟΚ, μαζί μέ Μοναχούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου καί πλῆθος πιστοῦ Λαοῦ, κατά τοῦ Σοδομισμοῦ, δηλ. κατά τοῦ πρώτου «Φεστιβάλ Ὑπερηφανίας» τῶν ΛΟΑΤ (“Gay Pride”) τῆς νήσου Κύπρου.

Ἀπό τό 2013 μέχρι σήμερα τό 2016, ἐπαγγελματικά κατ΄οὑσίαν εἶναι ἄνεργος· εἶναι ὅμως, διαδικτυακά ἐνεργός (ἀπό τό 2009) ὡς ὁ Διαχειριστής καί Ἐκκλησιαστικός Συγγραφεύς/Ἀρθρογράφος (2013 μέχρι σήμερα) τῶν Ἱστολογίων “ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” καί “ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΟΝ” (δεῖτε ΕΔΩ  καί ΕΔΩ) ἀλλά καί εἴς ἄλλα πολυποίκιλα μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσις (δεῖτε ΕΔΩ  καί ΕΔΩ)  ὅπου κοινοποιεῖ, δημοσιεύει προσωπικά, ἤ καί ἄλλων, σχόλια, κριτικές, μελέτες καί δοκίμια περί τινῶν Θεολογικῶν, Δογματολογικῶν, Ἐκκλησιολογικῶν, Ἀντιρρητικῶν, Ἱστορικῶν, Θρησκειολογικῶν, Βιοηθικῶν, Ἀντιαιρετικῶν, Φιλοσοφικῶν, Ἐθνικῶν κ.ἄ. ζητημάτων πού τόν ἀπασχολοῦσιν.

Τό Ἡλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον του εἶναι:
panagiotisnounis@gmail.com

https://web.facebook.com/panagiotisnouni

Ἡ μόνιμη  διεύθυνση του διά ὅποιον/α  ἐπιθυμεῖ τήν γραπτή ἀλληλογραφία, εἶναι:

  • ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ 3
  • ΕΠΙΣΚΟΠΗ/ΚΟΥΡΙΟΥ
  • ΛΕΜΕΣΟΣ/ΚΥΠΡΟΣ
  • ΤΚ. 4620
  • Τηλ. Γραφείου: 00357-96897711
  • Τηλ. Οἰκείας: 00357- 99-205630
  • Σκάϊπ Βιντεοκλήση (SKYPE): nimfwn2

Εἶναι ἐπίσης στενός συνεργάτης, τινῶν ὀρθοδόξων Ἱερῶν Μητροπόλεων μετά τῶν Ἁντιαιρετικῶν Γραφείων τους, ὅπου καί δημοσιοποιεῖ: ποιμαντικά, ἀντιρρητικά, δογματολογικά, πατρολογικά, κατηχητικά καί ἀντιαιρετικά κείμενα καί ἐπισκοπικές ἐγκυκλίους τους.

Διαλέγεται ἀκατάπαυστα, συζητεῖ, καί ἀπαντάει, διαδικτυακῶς, σέ σχόλια, σέ ἀπορίες καί σέ ἐπιστολές (emails) τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀναγνωστῶν του· παρεμβαίνει ἐπίσης, διαλογικά, σέ περίεργες παραθρησκευτικές καί διαδικτυακές ὁμάδες καί ὅπου κρίνει σκόπιμον, συζητεῖ δημοσίως μέ ρωμαλέα ἐπιστημονικά ἐπιχειρήματα: κατά ἑτεροδόξων· κατά ἑτεροθρήσκων· κατά Νεοπαγανιστῶν· κατά Νεοαθεϊστῶν-Ἀγνωστικιστῶν-Ἀθρήσκων· κατά Θεοσοφιστῶν καί Μασσώνων· κατά Ἐωσφοριστῶν-Μάγων/ισσῶν· καθῶς καί κατά τινῶν ἄλλων λογιῶν Αἱρετικῶν, πού συχνάζωσιν καί καραδοκοῦσιν, εἰς τόν κυβερνοχῶρον, ὡς λήσταρχοι καί λυκοποιμένες…!

Ἀπό τό 2016 ὁ Παναγιώτης Νούνης γίνεται συνεργάτης τῆς πλέον ἱστορικῆς καί μαχητικῆς Ἑλλαδικῆς Ἐφημερῖδος ὁ «ὈΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (δεῖτε ΕΔΩ ) ὅπου ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή, δημοσιεύει τινές μελέτες, σχόλια, ἄρθρα καί τά κριτικά κείμενα τοῦ ἐν λόγῳ Δοκιμιογράφου.

Τό 2017 εἰσάγεται στό Πανεπιστήμιον Κύπρου γιά ἀπόκτηση Δευτέρου Πτυχίου στό Τμήμα Κλασικῶν Σπουδῶν καί Φιλοσοφίας γιά ἀμειγῶς πτυχίον περί τῆς Φιλοσοφίας. [Δεῖτε ΕΔΩ].

Τὸ 2018 εἰσάγεται στὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου στὸ Δευτερεύον Πρόγραμμα Πτυχίου (Minor)  στὸ Τμήμα Ψυχολογίας.

 

Δημοσιεύσεις  προσωπικῶν του κειμένων στό Google Drive. [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ  ΤΟΥ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»

  1. Μέρος Α΄, Κριτική τῶν πρακτικῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου (1923) καί ἡ Μεγάλη Σύνοδος (2016), «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (26 Φεβρουαρίου 2016), Ἀριθμός Φύλλου 2106, σελ. 1, σελ. 6. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  2. Ἱεροκανονική ἀπάντησις εἰς τήν ἐγκύκλιον τοῦ Φαναρίου, “Ο.Τ.” (1 Ἀπριλίου 2016), Ἀριθμός Φύλλου 2111, σελ. 1, σελ. 4. [Δεῖτε ΕΔΩ ἀλλά καί ΕΔΩ ].
  3. Μέρος Β΄, Κριτική τῶν πρακτικῶν τοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου (1923), “Ο.Τ.” (1/4/2016), Ἀριθ. Φύλλου 2111, σελ. 5. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  4. Ἡ συμμετοχή «παρατηρητῶν» εἰς τήν Μεγάλη Σύνοδον συνιστᾶ κακοδοξίαν, “Ο.Τ.” (22 Ἀπριλίου 2016), Ἀριθ. Φύλλου 2114, σελ. 1, σελ. 7. [Δεῖτε ΕΔΩ ].
  5. Κριτική εἰς ἄρθρον τοῦ κ. Νούνη, “Ο.Τ.” (29 Ἀπριλίου 2016), Ἀριθ. Φύλλου 2115, σελ. 6. [Δεῖτε ΕΔΩ]. Ἡ Ἀπάντησίς μας πρός τήν κριτική, μέ τίτλον: ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Τῼ ΟΝΤΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ; [Δεῖτε ΕΔΩ]
  6. Μεταπατερικός οἶστρος καί διαβολή κατά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, “Ο.Τ.” (13 ΜΑΪΟΥ 2016), Ἀριθ. Φύλλου 2116, σελ. 1, σελ. 7. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  7. Ἡ Ἀμερικανοκίνητος Σύνοδος, (10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016), Ἀριθ. Φύλλου 2120, σελ. 1, σελ. 7. [Δεῖτε ΕΔΩ καί ΕΔΩ].
  8. Μέ τάς ΗΠΑ ἤ τήν Ὀρθοδοξίαν; (17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016), Ἀριθ. Φύλλου 2121, σελ. 1, σελ. 7. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  9. ΝΑΙ εἰς τά μυστήρια τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ εἰς τά μυστήρια τῶν ΓΟΧ! (24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016), Αριθμός Φύλλου 2122, σελ. 1, σελ. 7. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  10. Σχολιασμός διά τάς θέσεις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκκλησίας. (29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016), Αριθμός Φύλλου 2127, σελ. 1, σελ. 6. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  11. Περί τῶν Μεικτῶν Γάμων. (12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016) Αριθμός Φύλλου 2129, σελ. 1, σελ. 6. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  12. Περί τοῦ ψευδωνύμου Μηνύματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κύπρου. (7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016), Ἀριθμός Φύλλου 2134, σελ. 1, σελ. 6. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  13. Ἡ Θεολογία τοῦ Παναγιώτου Τρεμπέλα ἀποδεκατίζει τά ψεύδη τῶν οἰκουμενιστῶν. (4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016), Ἀριθμός Φύλλου 2138, σελ. 4. [Δεῖτε ΕΔΩ καί ΕΔΩ].
  14. Τόν Χριστόν ἤ τό Φανάρι; (18 Νοεμβρίου 2016), Αριθμός Φύλλου 2140, σελ.1, σελ. 5. [Δεῖτε ΕΔΩ].

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

  • ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ (149) ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 μ.Χ. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  • ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (69) ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 2016 μ.Χ. [Δεῖτε ΕΔΩ].
  • ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ B΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 2016 μ.Χ. (AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ). [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ

  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΣΛΑ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ «ΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΕΣΛΑ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΣΛΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ; [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

  • ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΣΩΝΟ-ΜΕΤΑΞΑΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_55.html
  • TO AΝΤΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Δ΄ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ “ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ” ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ. [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

  • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΥΣΕΒΟΥΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΤΟΥ ΚΟΠΡΩΝΥΜΟΥ.  http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/05/blog-post_87.html
  • ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΙΚΟΜΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/05/blog-post_64.html
  • Η (ΑΝ)ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗ “Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ” [ΜΕΡΟΣ Α΄]. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/05/blog-post_59.html
  • [ΜΕΡΟΣ B΄] Η (ΑΝ)ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗ “Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/06/b.html
  • [ΜΕΡΟΣ Δ΄] Η (ΑΝ)ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗΣ “Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”. (ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ). http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_3.html
  • “ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ”; Ἤ ΜΗΠΩΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΟΛΙΣΘΗΜΑ; (Μία Ἀποφατική Βιβλιοκρισία κατά βάθος καί ἐν χρόνῳ στό Πανεπιστημιακόν τομίδιον: ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τοῦ Καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Μπούμη, ἔκδοσις Γ΄, ἐπηυξημένη, ἐκδόσεις: ΓΡΗΓΟΡΗ, σσ. 300). http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/blog-post_1.html
  • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ/ΠΑΤΡΟΛΟΓΟΣ): Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/blog-post_6.html
  • Βασίλειος Ε. Βολουδάκης (Πρωτοπρεσβύτερος): Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666 ΚΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Ἐκδόσεις: ΥΠΑΚΟΗ, Γ΄ Ἔκδοση-ἐπηυξημένη, Ἀθήνα 1997, σσ. 128. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/666-1997-128.html
  • Η “ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΚΑΛΙΑ” ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΟΝ ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/blog-post_3.html
  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ [01]: ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ‘ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ’ (1923), Ο “ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ” ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗΣ ‘ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ’ (2016). http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/01-1923-2016.html
  • [02]: ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ‘ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ’ (1923), Ο “ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ” ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗΣ ‘ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ’ (2016). http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/02-1923-2016.html
  • [03]: ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ‘ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ’ (1923), Ο “ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ” ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗΣ ‘ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ’ (2016). http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/03-1923-2016.html
  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΤΩΧΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΣ, 2014, σσ. 81. [INTERVISTA CON PAPA FRANCESCO, CIVILTA CATTOLICA, τχ. 3918, ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΙΗΣΟΥΪΤΩΝ, 2013.]. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/12/2014-81-intervista-con-papa-francesco.html
  • ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ «ΣΙΩΠΗΛΕΣ» ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. [Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, Συνάντηση μέ τό Μυστήριο (Μία σύγχρονη ἀνάγνωση τῆς Ὀρθοδοξίας), Ἐκδόσεις: Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καί ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., (Πρωτότυπη ἔκδοση στίς Η.Π.Α.: Encountering the Mystery, Understanding Orthodox Christianity Today) σσ. 359]. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Καρασακαλίδη, Γνώρισε τά Χαρίσματά σου, Α΄ Τόμος, Ἔκδοσις: Ἀλεξανδρούπολη 2015, σσ. 215. [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ-ΠΟΛΕΜΙΚΑ

ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΑ

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΑ

  • ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΡΟΝΙΑΣΤΗΚΕ, ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΟΙ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΩΝΤΑΙ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ, ΔΙΑ ΤΙΝΑ “ΑΔΙΟΡΑΤΑ” ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_6.html
  • ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ, ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ, ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΩΜΕΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ; http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_61.html

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

  • ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΦΑΝΑΤΙΚΗΣ “ΑΠΟΛΟΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ”! http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_65.html
  • Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ “ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ” ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ; (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΝ ΕΝΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_91.html
  • ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_68.html

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

  • ΝΑΙ εἰς τά μυστήρια τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ εἰς τά μυστήρια τῶν ΓΟΧ! [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΟΙΣΤΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΟΙ ΝΕΟ-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΚΑΝΟΝΙΚΑ

  • ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ» ΜΕΜΦΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ “ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ”; [Δεῖτε ΕΔΩ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/05/blog-post_22.html%5D
  • ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΟΣΟΦΙΣΤΩΝ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_93.html
  • ΔΕΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ “ΝΕΩΝ” ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_60.html
  • ΟΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ” ΙΝΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΩΣ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_53.html
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ “ΨΙΘΥΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ” ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΝ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_14.html
  • KΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΖΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.[Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ». [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΓΙΟΣΑΒΒΑΪΤΟΥ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΜΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΔΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΝ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ. [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

  • ΙΔΟΥ ΠΩΣ AΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ). http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/blog-post_10.html
  • ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΙΕΡΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ; [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ

  • ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_93.html
  • ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_46.html
  • ΡΩΜΑΛΕΟΝ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ, [ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ] «Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ» ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΘΕΟΦΙΛΟΝ Γ΄. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • [ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ] Η OΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΝ Γ΄ . [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙ Τῌ ΒΑΣῌ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ “ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ” (1923) . [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Τῼ ΟΝΤΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ; [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

  • Αποκαλυπτικόν Ντοκουμέντο: Μία ἀνέκδοτη καί σπάνια-Προφητική ἐπιστολή-τοῦ Ὁσίου Γέροντος π. Φιλοθέου Ζερβάκου. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_8.html
  • ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΑ ΤΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΝΟΥΣΗ. [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΣΥΝΟΔΙΚΑ

  • Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ ΧΛΙΑΡΩΣ, ΔΙΑ ΙΕΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ». http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/06/blog-post_30.html
  • Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ “ΑΡΘΡΟΥ 14” ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ” ΕΙΣ ΤΗΝ “ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ”, ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΞ ΑΡΧΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ, ΚΑΙ DE FACTO ΛΗΣΤΡΙΚΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/14-de-facto.html
  • Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_43.html
  • ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΞΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ). http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_1.html
  • ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ, ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ, ΜΕ ΑΔΙΟΡΑΤΟΝ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΝ, ΣΕ ΜΙΑ “ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ” ΚΑΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΑΠΕΚΤΗΣΕΝ ΗΔΗ ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΝ ΚΥΡΟΣ, ΕΛΕΩ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/12/blog-post_78.html
  • ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΑΣ ΕΛΥΣΑΝ ΤΟΝ “ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ” ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ 2016. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΥΣ! http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/12/2016_23.html
  • ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΝ (;!) ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • Η ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ. [Δεῖτε ΕΔΩ καί ΕΔΩ]
  • ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ . [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΣΥΝΟΔΟΝ; [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • ΓΙΑΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΟΝΚ ΚΟΝΓΚ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ “ΟΜΙΛΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑ”; [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ” ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΝ. [Δεῖτε ΕΔΩ]

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

*Το Βιογραφικόν τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη πρόκειται νά ἐνημερώνεται γιά κάθε νεώτερο.

Μιὰ σκέψη πάνω στὸ “ΤΟ (ΑΥΤΟ)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ

  1. […] Ἔχω γευτεῖ “ἀπό πρῶτον χέρι” τήν “πνευματική προσέγγιση” τοῦ Πάφιου Ἱεράρχου, ὅταν ἐκτύπησεν βιαίως, τόν γράφοντα, κατά τήν ἔντονη διαμαρτυρία μου μετά τινῶν Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου περί τῶν διεξαγομένων οἰκουμενιστικῶν διαλόγων πού ἐσυνέβαιναν τότε εἰς τήν Χλώρακα τῆς Πάφου τό 2009. Βλέπετε μᾶλλον, τρέφω ἀκόμη ἀμυδρᾶ καί τινά θετικά συναισθήματα διά τόν “Νονό” μου. Τό “θύμα” πάντοτε, ἀγαπάει, τόν “θύτη” καθῶς μᾶς διδάσκει ἡ Ψυχολογία. Νομίζω ὅμως, ὅτι ἦτο πράγματι μία, μεγάλη εὐλογία, νά φάγω τό ξύλο τῆς χρονιᾶς μου, ἀπό Μητροπολίτην κ. Γεώργιον, καί αὐτό μού τό ἐπιβεβαιώσαν, μερικοί ἅγιοι Πατέρες, τῆς Συνάξεως Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, ὅταν ἐπήγα κάποτε εἰς τήν Ἄνω Γατζέα τοῦ Βόλου ἐκεῖ στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἵνα  καταγγείλω δημοσίως πρός τήν ἱερά Σύναξη τῶν Πατέρων, τόν ἄδικον ξυλοδαρμόν μου καί τά φαιδρᾶ καμώματα τῶν Οἰκουμενιστῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν. [Δεῖτε ΕΔΩ ] […]

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...