ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

imagesb.jpg

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Ἔφτασε μᾶλλον ἡ στιγμή, μερικά διαδικτυακά κείμενά μας, ὅπως δημοσιευθῶσιν καί νά ἐκδωθῶσιν σέ ἕνα καλόν βιβλίον μέ τήν σημαντικώτατη βοήθεια-χορηγία τῶν ἀγαπητῶν συνοδοίπορων καί ἀναγνωστῶν μας.

Ὅποιος/α ἔν Χριστῷ ἀδελφός/ή ἐπιθυμεῖ νά μᾶς ἐνισχύσει οἰκονομικῶς, ἤ ἄλλως πως, εἰς τόν διαδικτυακόν ἀντιρρητικόν, ἀντιοικουμενιστικόν, ἀντιαἱρετικόν, ἀντιτεκτονικόν ἀγώνα μας δεχόμεθα δύο εἰδῶν ἐνισχύσεις:

Α΄. Βιβλία, Ἐκκλησιαστικές ἐφημερίδες καί θεολογικά περιοδικά. Ἀποστολήν δηλ. «τιμῆς ἔνεκεν» σύγχρονων ἤ καί παλαιῶν βιβλίων, Ἐκκλησιαστικῶν, Θρησκειολογικῶν ἤ καί Θεολογικῶν βιβλίων καθῶς καί περιοδικῶν, (Δογματικά, Κανονικά, Πατρολογικά, Ἱστορικά, Ἁγιολογικά, Κοινωνιολογικά, Ψυχολογικά, Ψυχιατρικά, Φιλοσοφικά, Νομικά, κ.ο.κ.) διά συγκριτικήν ἔρευνα καί μελέτη ἀπό τό ἱστολόγιόν μας.

  • Διεύθυνση Ἀποστολῆς: Παναγιώτη Νούνη καί Χριστίνα Χριστοφόρου-Νούνη, ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ 3, ΕΠΙΣΚΟΠΗ/ΚΟΥΡΙΟΝ, ΤΚ.4620, ΛΕΜΕΣΟΣ/ΚΥΠΡΟΣ.

Β΄. Οἰκονομικήν. Εἰδικόν χορηγόν, ὅπως ἀναλάβει τήν οἰκονομική ἐνίσχυσιν, νά δημοσιευθῶσιν τά κείμενά μας. Ὁ χορηγός μας, πρέπει νά εἶναι καθόλα ἐνεργόν Μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Λαϊκός, Μοναχός ἤ καί Κληρικός, Ὀρθόδοξος/η Χριστιανός/ή, καί νά μή σχετίζεται καθόλου μέ Ἀποκρυφιστικές, Θεοσοφικές/Μασσωνικές κ.ἄ. Μυστικές ἐωσφορικές Ὀργανώσεις. Ἐννοεῖται σαφῶς, ὅτι ὁ ἐπιθυμῶν ἴνα γίνει οἰκονομικός χορηγός μας, θά πρέπει νά καταδικάζει τίς ἀντίχριστες πολυ-αἱρέσεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Παπισμοῦ, Λουθηροκαλβινισμοῦ, Μονοφυσιτισμοῦ, Χιλιασμοῦ, Νεονικολαϊτισμοῦ, Νεοαθεϊσμοῦ, Νεοβαρλααμισμοῦ, Μεταπατερική θεολογίαν κ.λπ.

  • Oἰκονομική Δωρεά καί χορηγία μπορεῖ νά γίνει: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΣΠΕ ΛΕΜΕΣΟΥ, εἰς τόν Ἀρ. Λογαριασμοῦ 2051331-6 τῆς Χριστίνας Χριστοφόρου-Νούνη. Μέ IBAN: CY91007056200000000020513316 .
  • Τηλέφωνον ἄμεσης ἐπικοινωνίας μέ τήν Διαχείρησιν τοῦ Ἱστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» καί μέ τήν κάτοχον τοῦ πιό πάνω Λογαριασμοῦ:
    00357-99205630
  • 00357-96270997
  • Γραπτή ἐπικοινωνία: panagiotisnounis@gmail.com

  • Δεῖτε ΕΔΩ τό ἐπίσημον «Ἀντίγραφο Πτυχίου» καθῶς καί τό ἀκαδημαϊκόν «Πιστοποιητικόν» μέ τήν «Ἀναλυτικήν Βαθομολογία»: https://drive.google.com/file/d/0B-IiS5cE9vQxTnBlRkFPNWxVRkFMdldRWEM3Y25IN3NqZWhB/view?usp=sharing

Εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων

Παναγιώτης Π. Νούνης
καί Χριστίνα Χριστοφόρου-Νούνη

Ὑγ. Εὐχαριστοῦμε θερμᾶ καί ἐκ βάθους καρδίας ὅσους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς/ές μᾶς πού μέχρι τῆς σήμερον μᾶς ἀπέστειλαν σημαντικά βιβλία καί περιοδικά διά τήν ἔρευνά μας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...